Dränering Västmanland - Så här fungerar det

Vad är en dränering och hur fungerar det?

Husdräneringar är en bland dem viktigaste åtgärderna du kan genomföra för att skydda ditt hus från fukt och mögelskador. Syftet med en dränering är enkelt uttryckt att leda bort grundvatten från hus med källarvåningar. Dräneringen gör så att grundvattennivån blir lägre och således inte utgör problem för din källare.


När bör jag genomföra en dränering i Västmanland?

Det finns olika orsaker då det kan vara lämpligt att genomföra en dränering.

  • Om ditt hus byggdes för mellan 25-30 år sedan är sannolikheten högre att fukt börjat tränga in i källaren
  • Om du vet att du har fukt i källaren borde du dränera om genast, att leva i ett hus med hög fuktighet kan vara skadligt
  • Hög fuktighet eller onormala dofter
  •  Salt - eller kalkutfällning eller andra släpp på innerväggen


Kan man dränera året om?

Dräneringar kan genomföras vid alla årstider.


Vintern är en bra årstid för mark- och anläggningsarbeten av det här slaget. Skadorna på din tomt blir mindre eftersom jordmassorna placeras på mark som är frusen, vilket gör det enklare att återställa din trädgård. Det går att gräva runt huset tack vare att marken värms upp av energi läckande källarväggar.

 

Vad är tilläggsisolering – behöver man det?

En tilläggsisolering är en kompletterande isolering av källaren. En sådan genomförs ofta i samband med en dränering. Syftet är i första hand att få husets källarutrymmen att hålla värmen bättre. Hur väl källaren håller värmen påverkar i sin tur uppvärmningen av hela huset. En tilläggsisolering kan därför vara en bra affär, eftersom du på sikt sparar pengar på uppvärmningskostnaden.

 

Hur uppstår fukten i källaren?

Fukt i källaren kan uppstå av olika orsaker. Några tänkbara skäl till att din källare är fuktig kan vara att ditt hus stuprör inte riktats ut ifrån huset eller att marken utanför lutar in emot källarväggen. Det vanligaste skälet till fuktproblem i källaren är dock att dräneringen inte längre fungerar. En välgjord dränering hjälper till att leda bort vattnet från husgrunden.

 

Vad kostar det att dränera om i Västmanland?

Vi avstår från att ge några exakta prisuppgifter. Detta på grund av konstruktion, storlek och markförhållanden varierar. Utöver det används olika metoder beroende på förutnämnda faktorer. Det gör att priset kan skilja mellan olika hus. Exakt vad det kommer att kosta tar vi tillsammans reda på i samband med att vi undersöker just ditt hem.

 

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig efter utförd åtgärd?

Om du haft problem med fukt i källaren ska din luftkvalitet förbättras och fuktfläckar förbättras eller försvinna helt. Om du valt att göra en tilläggsisolering ska temperaturen i källaren överensstämma bättre med resterande huset. 

Hur lång tid tar det att dränera en husgrund?

En dränering av en villa i Västmanland tar normalt ungefär mellan 1-3 veckor att genomföra, beroende på storlek och andra förutsättningar. Exakt hur lång tid ditt arbete tar är därför svårt att säga på förhand.

Kostnadsfri fuktkontroll av din källare i hela Västmanland

Vi erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll av din källare i Västmanland, du får även offert direkt på plats om så önskas. Skriv dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig snarast.