Hur skadad blir tomten av en dränering?

När du ska utföra en dränering i Västmanland kommer det att uppstå skador på din tomt. Genom att planera dräneringen tillsammans med ett markföretag i Västmanland kan du minimera skadorna som uppstår på marken i samband med att dräneringen utförs.

När du ska utföra en dränering för sin fastighet är det oundvikligt att det uppstår skador på tomten. Vid en dränering i Västmanland används vanligtvis fordon som grävskopa, traktor men även skottkärror. Dessa fordon är tunga vilket innebär att det blir djupa spår i marken. Samtidigt är det också flera hantverkare som arbetar på tomten vilket leder till att det uppstår gångar där de går fram. Slutligen ska allt gräv-avfall och markmaterial lagras på tomten vilket också bidrar till att det uppstår skador i marken.

 

Skador som uppstår vid dränering i Västmanland

Som tidigare nämnts är det omöjligt att utföra en dränering utan att det uppstår skador på tomten. Dock går det att begränsa skadorna om du väljer att utföra dräneringen under vinterhalvåret då det är tjäle i marken. Då är marken hård där fordonen färdas samtidigt som det fortfarande går att gräva upp runt grunden då marken nära huset är uppvärmd från huset. Om arbetet utförs under andra årstider bör du tänka på att skadorna blir värre om arbetet med dränering utförs i samband med att det regnar eller då snön smälter.

 

Planera dräneringen tillsammans med markföretaget

Även om det inte går att undvika skador helt på tomten kan du i samråd med markföretaget planera dräneringen så att den inte pågår under tider då marken är extra känslig, som i samband med regn eller snösmältning. Du kan också be om att arbetet ska utföras med mindre fordon men i gengäld får man då räkna med att dräneringen kommer ta längre tid och därmed kosta mer pengar. Det är dock inte bara fordonen som skadar tomten utan även lagringen av fyllnadsmassor och material som ska användas. Dock går det ofta att finna en lösning för förvaring också så att de gör mindre skada på tomten.

 

Genom att diskutera med markföretaget går det att komma fram till lösningar som minimerar skadorna på tomten. Du får ändå räkna med att det kommer att ta tid och kosta en del pengar att återställa tomten efter att dräneringen är slutförd.

 

Återställa tomten efter en dränering i Västmanland

Efter att dräneringen är avslutad behöver du vänta 2-3 månader innan du kan påbörja arbetet med att återställa tomten till sitt ursprungliga skick. Skälet för detta är att det nya markmaterialet behöver sätta sig ordentligt efter dräneringen men också att det finns en risk att återställningen kan påverka resultatet av dräneringen. När det har gott en lämplig tid kan arbetet med att återställa tomten påbörjas och ofta handlar det om att först försöka jämna ut marken och därefter lägga på nytt markmaterial. Den gamla matjorden kommer dessutom vara förstörd så det krävs att man lägger ny matjord innan man lägger exempelvis en ny gräsmatta.

 

Kontakta oss

Gårdsmark är ett markföretag i Västmanland som erbjuder tjänster inom markarbeten som exempelvis dränering i Västmanland. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering med minimal påverka på din tomt. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan utföra en fuktmätning men även diskutera vilka åtgärder som är bäst för din dränering. Vi kan erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris för din husdränering i Västmanland och vi lämnar självklart garantier på vårt arbete. 

Kostnadsfri fuktkontroll av din källare i hela Västmanland

Vi erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll av din källare i Västmanland, du får även offert direkt på plats om så önskas. Skriv dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig snarast.