Olika typer av dräneringssystem

När du ska dränera om din fastighet behöver du veta vilket dräneringssystem som passar din husgrund bäst. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med dränering i Västmanland eller boka en kostnadsfri fuktmätning.

När det är dags att utföra en dränering i Västmanland behöver man välja ett dräneringssystem som är lämpligt för den husgrund som huset har. Har huset en källare behöver man även isolera husgrunden, är det en krypgrund är den extra utsatt för fukt medan en vanlig betongplatta kräver mindre arbete i samband med dränering. Det är också viktigt att man använder rätt material då man ska utföra en dränering så att man få exakt det skydd som krävs för de olika husgrunderna.

 

Dränering i Västmanland

När man ska dränera sin fastighet behöver du bestämma om du ska utföra arbetet själv eller anlita ett markföretag. Om du har en liten fastighet som inte har källare och om du själv är lite händig, har kunskapen och framför allt tiden finns det inget som hindrar dig för att utföra dräneringen själv. Det är ett mycket tungt arbete som också kräver att du vet vilket material som ska användas och hur det ska placeras i marken. Är det en större fastighet eller en fastighet som har källare bör du anlita ett markföretag som har kunskap om olika dräneringssystem.

 

Gårdsmark är experter på dränering i Västmanland och har också de schaktmaskiner som behövs för arbetet. Våra medarbetare är yrkesutbildade och vet hur arbetet ska utföra på ett säkert och korrekt sätt. Du kan kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering.

 

Att dränera en fastighet med källare

I fastigheter som har källare är det oftast lättast att upptäcka om dräneringen inte fungerar bra då det tränger in fukt genom källarväggarna. Man behöver gräva upp en remsa från husgrunden som har ett djup som gör att man hamnar under grundkonstruktionens lägsta punkt. Gamla dräneringsrör, tegel och markmaterial rensas bort. Därefter läggs ett lager med makadam, sedan en fiberduk, man lägger ned dräneringsrör och fyller på med ytterligare makadam runt röret. Slutligen virar man runt fiberduken kring dräneringen så att den får ett skydd som gör att dräneringen inte slammar igen.

 

Som fuktskydd på källarväggarna kan man använda plastmattor eller dräneringsskivor, som fyller två funktioner. Dräneringsskivor skyddar mot att vatten tränger in i källarväggen men har också en isolerande funktion som gör att källaren behåller värmen. Fuktskydd och isolering ska alltid placeras på källarväggens kalla sida, alltså utsidan av källarväggen. Det finns olika dräneringsskivor som man kan välja mellan och som har lite olika egenskaper.

 

Betongplatta

Förr i tiden så isolerade man inte bottenplattor vilket gör att äldre betongplattor är extra utsatta för fukt. Vid dränering av betongplatta behöver man gräva upp en remsa längs med hussidorna som har ett djup som gör att man kommer en bit under betongplattans lägsta punkt. Därefter lägger man makadam, fiberduk och dräneringsrör. Att isolera en betongplatta är betydligt enklare än att isolera en husgrund med källare.

 

Krypgrund

En oisolerad krypgrund utsätts för mer påfrestning då luften värms upp och kyls ned med jämna mellanrum vilket gör att fukten lättare får fäste i grunden. Därför är det extra viktigt att man har en effektiv och fungerande dränering om man har en oisolerad krypgrund. Dräneringen utförs på samma sätt som vid en betongplatta, en remsa längs grunder grävs upp och därefter placeras makadam, dräneringsrör och fiberduk.

 

Om du vill få mer information om dränering i Västmanland kan du kontakta oss på Gårdsmark som är experter då det kommer till marktjänster som bland annat dränering. Du kan också använda formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt möte där vi utför en fuktmätning och inspekterar din husgrund. 

Kostnadsfri fuktkontroll av din källare i hela Västmanland

Vi erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll av din källare i Västmanland, du får även offert direkt på plats om så önskas. Skriv dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig snarast.